สอนใช้งาน

คุณสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้โดยวีดีโอแนะนำระบบอย่าง ง่าย จบ ครบทุกฟังก์ชั่น กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คุณนำไปใช้งานได้อย่างทันที

image
สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 191
Free

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 191

ทำความรู้จักระบบ Goship/Gosell และการใช้งานเบื้องต้น  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ลิงค์สำหรับการสอนใช้งาน : Time:  Jan,5 2024 02:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting : คลิกที่นี่ สอนการสมัครสมาชิกและตั้งค่าร้านค้า สอนการจัดการสินค้าและสต๊อก สอนสร้างและจัดการคำสั่งซื้อ แนะนำขั้นตอนการเลือกใช้ขนส่ง,การตั้งค่า และออกเลขแทรค แนะนำขั้นตอนการขอใช้งาน COD แนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารใบจ่าหน้าพัสดุ สอนการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ แนะนำวิธีการดูรายงานในระบบ แนะนำวิธีการใช้งานผ่าน Mobile App ถาม-ตอบ Q&A

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 194
Free

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 194

ทำความรู้จักระบบ Goship/Gosell และการใช้งานเบื้องต้น  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ลิงค์สำหรับการสอนใช้งาน : Time:  Jan,16 2024 02:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting : คลิกที่นี่ สอนการสมัครสมาชิกและตั้งค่าร้านค้า สอนการจัดการสินค้าและสต๊อก สอนสร้างและจัดการคำสั่งซื้อ แนะนำขั้นตอนการเลือกใช้ขนส่ง,การตั้งค่า และออกเลขแทรค แนะนำขั้นตอนการขอใช้งาน COD แนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารใบจ่าหน้าพัสดุ สอนการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ แนะนำวิธีการดูรายงานในระบบ แนะนำวิธีการใช้งานผ่าน Mobile App ถาม-ตอบ Q&A

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 196
Free

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 196

ทำความรู้จักระบบ Goship/Gosell และการใช้งานเบื้องต้น  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ลิงค์สำหรับการสอนใช้งาน : Time:  Jan,23 2024 02:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting : คลิกที่นี่ สอนการสมัครสมาชิกและตั้งค่าร้านค้า สอนการจัดการสินค้าและสต๊อก สอนสร้างและจัดการคำสั่งซื้อ แนะนำขั้นตอนการเลือกใช้ขนส่ง,การตั้งค่า และออกเลขแทรค แนะนำขั้นตอนการขอใช้งาน COD แนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารใบจ่าหน้าพัสดุ สอนการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ แนะนำวิธีการดูรายงานในระบบ แนะนำวิธีการใช้งานผ่าน Mobile App ถาม-ตอบ Q&A

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 198
Free

สอนใช้งานระบบ GoShip/Gosell รุ่นที่ 198

ทำความรู้จักระบบ Goship/Gosell และการใช้งานเบื้องต้น  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ลิงค์สำหรับการสอนใช้งาน : Time:  Jan,30 2024 02:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting : คลิกที่นี่ สอนการสมัครสมาชิกและตั้งค่าร้านค้า สอนการจัดการสินค้าและสต๊อก สอนสร้างและจัดการคำสั่งซื้อ แนะนำขั้นตอนการเลือกใช้ขนส่ง,การตั้งค่า และออกเลขแทรค แนะนำขั้นตอนการขอใช้งาน COD แนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารใบจ่าหน้าพัสดุ สอนการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ แนะนำวิธีการดูรายงานในระบบ แนะนำวิธีการใช้งานผ่าน Mobile App ถาม-ตอบ Q&A